23 marca 2022

Czym jest norma ISPM?

Przepisy transportu międzynarodowego często wymagają, by drewniane skrzynie, w których przewożone są towary, spełniały standardy ISPM. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, czym one są. Standard ISPM 15 dotyczy odpowiedniego suszenia drewna. Nazywa się go też IPPC lub fumigacją.

 

Cel ISPM

Standard ISPM dokładne opisuje, jak powinno być obrabiane drewno do produkcji opakowań. ISPM ma na celu likwidację wszystkich żyjących w drewnie organizmów, które mogłyby być potencjalnie szkodliwe dla fauny i flory w docelowym miejscu podróży. Dokument wskazuje typy produktów drewnianych, które muszą być poddane obróbce, dozwolone metody obróbki i sposoby znakowania produktów. Dzięki wprowadzeniu dokumentu w życie klienci mogą bezproblemowo przesyłać swoje towary w skrzyniach drewnianych po całym świecie. W transporcie pomiędzy krajami Unii i Szwajcarią skrzynie ISPM nie są obligatoryjne, jednak wszystkie drewniane skrzynie, które trafiają do tych krajów z zewnątrz, muszą spełniać standard ISPM.

Kontrole drewna

Zapisy standardu ISPM są oficjalnie dostępne chociażby na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Jeśli do kraju Unii Europejskiej zostanie wysłana skrzynia z towarem, która nie spełnia wymagań, zostanie ona odesłana do nadawcy (razem z towarem). Jeśli chodzi o polskich producentów opakowań ISPM, są oni rejestrowani przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu (za akceptacją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Aby dany producent znalazł się w rejestrze, musi pozytywnie przejść audyt przeprowadzony przez pracowników instytutu. Dopiero wtedy otrzymuje on indywidualny numer, którego używa między innymi do znakowania swoich produktów. Najczęściej używanymi opakowaniami transportowymi w standardzie ISPM są drewniane skrzynie i palety.