23 marca 2022

Na czym polega usługa konfekcjonowania

Konfekcjonowanie to szeroki termin, który obejmuje sortowanie, zestawianie, zapakowanie i oznaczenie towaru w celu nadania mu specjalnej wartości wizualnej atrakcyjnej dla klienta, bez ingerencji w cechy fizyczne. Wszystko to powoduje, że produkt jest chętniej kupowany lub jego transport staje się łatwiejszy i bezpieczniejszy. Konfekcjonowanie może odbywać się ręcznie, z wykorzystaniem maszyn, lub całych zautomatyzowanych linii.

Firmy zajmujące się konfekcjonowaniem są dla producentów cennym partnerem logistycznym, ponieważ produkt często, zanim jeszcze trafi do miejsca docelowego, musi być wielokrotnie przepakowywany. Sprawnie przeprowadzony proces konfekcjonowania ogranicza straty np. materiału sypkiego i chroni produkty przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. Jest także dużą oszczędnością czasu i pieniędzy, ponieważ samodzielne wynajmowanie powierzchni magazynowo-przemysłowych oraz poszukiwanie wyszkolonych pracowników, może przysporzyć osobie niezaznajomionej z tematem wielu kłopotów.

Konfekcjonowanie w zależności od charakteru transportowanego produktu może znacznie różnić się od siebie. Firmy specjalizujące się w przepakowywaniu towarów doskonale wiedzą, jakiego charakteru zabezpieczenia potrzebują szybko psujące się artykuły żywnościowe, delikatna elektronika czy wielkogabarytowe maszyny. Działania poparte wiedzą i doświadczeniem są kluczem do sukcesu i zarobku.

Opakowania transportowe

Łatwo zauważyć, że konfekcjonowanie nie dotyczy jedynie opakowań produktów o małych rozmiarach, ale także umożliwia relokację całych fabryk. Produkty wielkogabarytowe w transporcie morskim, lądowym i lotniczym przyjęło się ochraniać za pomocą skrzyń i palet drewnianych. W celu optymalizacji zabezpieczeń korzysta się z:

  • rozwiniętego systemu redukcji drgań,
  • wskaźników przechyłu,
  • czujników wstrząsu,
  • spinek,
  • klamer,
  • tkanych pasów poliestrowych
  • folii termokurczliwych i barierowych,

Elementy te zabezpieczają towar przed dostawaniem się wilgoci, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, na które dostawa najbardziej narażona jest np. podczas sztormów i pogorszenia warunków pogodowych.