23 marca 2022

Sporządzanie dokumentacji wejścia. Co warto wiedzieć?

Wśród wielu obowiązków, które spoczywają na pracodawcy, znajduje się sporządzanie dokumentacji wejścia. To element złożonych procesów logistycznych obowiązujących w przedsiębiorstwach. Podobnie jak inne przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ściśle regulują sposób jej przechowywania, przenoszenia, odbierania czy kopiowania. Warto zapoznać się z wytycznymi, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji np. w postaci grzywny.

Dokumentacja wejścia ułatwia ewidencjonowanie czasu pracy. Jest więc korzystna z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Umożliwia prowadzenie rzetelnych statystyk na temat liczby przepracowanych godzin z uwzględnieniem miejsca pracy, jej rodzaju oraz zwolnień.

Ewidencjonowanie czasu pracy

Ewidencjonowanie czasu pracy to ważny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Trzeba mieć na uwadze fakt, że przepisy zmieniają się często, a ich najnowsza aktualizacja miała miejsce na początku 2019 roku. Znowelizowana ustawa jasno definiuje, w jaki sposób i jak długo pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację wejścia wraz z innymi danymi.

Wśród informacji na temat charakteru świadczonej pracy znajdują się również takie informacje jak m.in.:

  • oświadczenia pracowników, ich umowy, dane osobowe,
  • potwierdzenia otrzymania przez pracownika istotnych informacji, takich jak zagrożenia na stanowisku pracy czy zmiana warunków zatrudniania,
  • skierowania na badania lekarskie, orzeczenia,
  • potwierdzenia o ukończonych szkoleniach obowiązkowych,
  • informacje o nieobecnościach, zwolnieniach, wszelkich zmianach w rozkładzie pracy.

Celem wszystkich regulacji jest objęcie należyta troską dokumentacji pracowniczej. Po co? Po to, aby ochronić ją przed zniszczeniem, zachować jej poufność, kompletność oraz integralność. Jednocześnie należy pamiętać przy tym o jej dostępności dla pracownika czy jednostek sprawujących kontrolę.

Dokumentacja wejścia, podobnie jak inne dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy, może być przechowywana w formie elektronicznej, na zasadach określanych przez ustawodawcę.