23 marca 2022

Kontenery wentylowane. Najwyższa jakość transportu

Korzystanie z kontenerów pozwala usprawnić każdy etap związany z załadunkiem i transportem towarów. Jednocześnie nowoczesny kontener gwarantuje, że przewożony produkt dotrze do miejsca przeznaczenia bez uszkodzenia czy zmiany swoich właściwości. Szczególne możliwości podczas transportu zapewniają kontenery wentylowane.

 

Ładunek pod specjalnym nadzorem

Transport towarów, zwłaszcza drogą morską, na poważne odległości to z jednej strony wielkie osiągnięcie cywilizacyjne, ale z drugiej strony wyzwanie. Długotrwałe pokonywanie odległości przez produkty zamknięte w skrzyniach i kontenerach może wpłynąć negatywnie na ich właściwości. Szczególnie podatne na zepsucie lub inne niekorzystne procesy są towary organiczne. Produkty spożywcze, ale też inne artykuły jak, np. nawozy, środki ochrony roślin, odczynniki itp. stanowiące niemały odsetek ładunków drobnicowych szczególnie źle znoszą brak dostępu do świeżego powietrza. Chociaż towary te zostały przygotowane do transportu, to wciąż w ich obrębie zachodzą zmiany powodujące wydzielanie wilgoci czy substancji lotnych, nieraz o intensywnym zapachu. Uniemożliwienie odprowadzenia ich poza obręb kontenera powoduje, że ładunek ulegnie procesom, na przykład gnilnym, doprowadzającym do jego zepsucia. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom powodującym ogromne straty i obniżającym jakość przewożonego ładunku, należy artykuły organiczne i inne wrażliwe na brak przepływu powietrza transportować w kontenerach zapewniających wentylację przez cały okres podróży.

 

Powietrze w obiegu

Budowa kontenerów wentylowanych została tak opracowana, by zapewnić cyrkulację powietrza. Z zamkniętego wewnątrz kontenera ładunku odprowadza się nadmiar wilgoci oraz uwolnione gazy, a do jego wnętrza zostaje doprowadzone świeże powietrze. Skuteczny obieg powietrza zapewnia zastosowanie wentylatorów mechanicznych. Ich działanie zapewnia stałą i kontrolowaną wentylację, wymuszając przepływ powietrza. Rozwiązanie to jest polecane podczas transportowania produktów szczególnie wrażliwych. Natomiast w przypadku bardziej odpornych artykułów warto zdecydować się na wentylację wykorzystującą siłę grawitacji. Nie poddaje się ona tak precyzyjnej ocenie jak mechaniczna, ale jest na pewno bardziej ekonomiczną metodą. Wymiana powietrza możliwa jest dzięki zamontowaniu specjalnych listew wentylacyjnych. Umieszczone w górnych i dolnych partiach listwy ułatwiają obieg powietrza, wykorzystując różnice ciśnienia między wnętrzem a otoczeniem kontenera. Tym sposobem wpadające z zewnątrz przez dolne otwory chłodniejsze powietrze przesuwa do góry ciepłe powietrze z wnętrza kontenera i wypiera je poprzez górne listwy. Jednocześnie należy pamiętać, że zastosowane rozwiązania nie pogarszają szczelności kontenerów wentylowanych, ładunek pozostaje bezpieczny, a dodatkowo transportowany jest w warunkach chroniących jego jakość.