23 marca 2022

Konteneryzacja. Co to takiego?

Konteneryzacja to proces wprowadzenie do transportu ujednoliconych jednostek ładunkowych, czyli kontenerów i dostosowanie do nich systemu przeładunkowego.

Na intensywny rozwój konteneryzacji wpłynął wzrost gospodarczy i rosnąca w wymiarze światowym wymiana handlowa, a kontenery na stałe wpisały się w obraz otaczającego nas świata. Kontenery wykorzystywane są powszechnie w transporcie morskim, lądowym i lotniczym. Różnią się między sobą rozmiarami i budową w zależności od charakteru przewożonych towarów, ale wszystkie z nich spełniają międzynarodowe normy standaryzacji. Cechuje je przede wszystkim duża pojemność, dobre zabezpieczenie przewożonych towarów i łatwy dostęp do przestrzeni ładunkowej. Ze względu na wiele zalet weszły do użytku powszechnego i nie zapowiada się, by cokolwiek innego w najbliższym czasie mogło je zastąpić.

Zalety konteneryzacji

Kontenery usprawniają spedycję i zmniejszają jej koszty ze względu na brak konieczności wielokrotnego przepakowywania towarów. Konteneryzacja zmieniła oblicze transportu, wpływając na zmniejszenie ilości zatrudnionych w portach pracowników, mechanizację procesu załadunku i rozładunku towarów oraz specjalizację obsługi. Jednocześnie spowodowała integrację poszczególnych systemów przewozowych: samochodowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.

Standaryzowane rozmiary kontenerów ułatwiają magazynowanie i przenoszenie ładunku. Kontenery służą do wielokrotnego użytku i wykonane są z trwałych materiałów znoszących duże obciążenia, które pozwalają na ich użytkowanie przez długi czas.

Rodzaje kontenerów

Kontenery możemy między innymi podzielić na:

  • uniwersalne, odkryte ułatwiające załadunek a chroniące towar przy pomocy plandeki,
  • połówkowe do przewożenia konstrukcji dłużycowych,
  • płytowe wykorzystywane do przewozu ładunków ciężkich takich, jak samochody,
  • izotermiczne przystosowane do utrzymywania długotrwałego chłodzenia lub ogrzewania towaru,
  • zbiornikowe do przewozu towarów sypkich.