23 marca 2022

Normy opakowań drewnianych w transporcie międzynarodowym

Opakowania drewniane, przeznaczone do międzynarodowego transportu towarów, powinny spełniać określone wymagania. Przede wszystkim muszą zostać poddane procesom:

  • obróbki cieplnej,
  • fumigacji,
  • certyfikacji.

Przyjrzyjmy się, na czym polega każda z tych czynności.

Na czym polega fumigacja?

Fumigacja to inaczej zwalczanie szkodników, bytujących w drewnie, takich jak owady i gryzonie, przy użyciu zatwierdzonych środków chemicznych w postaci dymu, pary lub gazu. Do niedawna na szeroką skalę stosowano bromek metylu, jednak ze względu na przyczynianie się tego pierwiastka do pogłębiania się efektu cieplarnianego, stopniowo odchodzi się od bromu na rzecz innych fumigantów. Konieczność zabiegu fumigacji wynika z faktu, iż drewno, pochodzące z żywych lub martwych drzew może być zaatakowane przez agrofagi, które będą się dalej rozprzestrzeniać. Tymczasem mają one negatywny wpływ na leśne środowisko naturalne i jego bioróżnorodność – dzięki fumigacji proces ich rozprzestrzenienia się zostanie zatrzymany.

Jak przebiega obróbka termiczna drewna?

Opakowania drewniane, przeznaczone do transportu międzynarodowego, muszą być wyprodukowane z drewna, poddanego uprzednio obróbce termicznej. Minimalna temperatura w trakcie takiej obróbki wynosi 56° C i musi utrzymywać się w czasie co najmniej 30 minut dla całego profilu drewna. Jednym ze sposobów obróbki cieplnej będzie na przykład suszenie komorowe drewna lub jego chemiczna impregnacja pod ciśnieniem. Do nadania drewnu pożądanych właściwości wykorzystuje się także mikrofale.

Jak powinny być oznakowane opakowania drewniane?

Potwierdzeniem przeprowadzenia fumigacji oraz obróbki termicznej są odpowiednie oznakowania opakowań drewnianych, na które składają się: symbol, kod kraju, kod producenta lub podmiotu, dokonującego obróbki oraz kod obróbki w postaci skrótu. Symbol musi być umieszczony po lewej stronie pozostałych składników znaku, w sposób widoczny i czytelny. Dwuliterowy kod kraju ISO powinien być oddzielony myślnikiem od kodu producenta, który to kod jest numerem nadawany indywidualnie dla danego producenta drewnianych materiałów opakowaniowych. Następnym elementem oznakowania jest kod obróbki, wpisywany po połączonych kodach kraju i producenta, najlepiej w oddzielnej linijce. HT wskazywać będzie na obróbkę termiczną, MB na fumigację bromkiem metylu. Znak musi być widoczny i czytelny, prostokątny lub kwadratowy, oddzielony od komponentów kodu. Ponadto omawiany znak musi być trwały, nieprzenośny, umieszczony przynajmniej na dwóch przeciwległych bokach opakowania i nienaniesiony odręcznie.

Na końcu należy zaznaczyć, że niezależnie od rodzaju obróbki, opakowania drewniane muszą być wykonane z drewna odkorowanego. Przy fumigacji bromkiem metylu korę usuwa się przed rozpoczęciem działań, w przypadku obróbki termicznej przed nią lub po niej.

Wszystkie oferowane przez nas opakowania drewniane do transportu międzynarodowego posiadają niezbędne certyfikaty i wymagane oznakowanie. Zostały poddane obróbce termicznej oraz fumigacji.