23 marca 2022

Pakowanie urządzeń i maszyn w świetle przepisów

Ze względu na specyfikę branży zajmującej się pakowaniem urządzeń i maszyn istnieje wiele norm i standardów, których należy bezwzględnie przestrzegać. Powstały one z myślą o transporcie maszyn i urządzeń, który to wymaga nadzwyczajnej ostrożności i pełnego profesjonalizmu. Normy te szczegółowo określają sposób pakowania dla transportu lądowego, morskiego czy lotniczego. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym standardom dotyczącym pakowania maszyn i urządzeń.

Standard ISPM 15 – co to takiego?

Standard ISPM to międzynarodowy przepis, który określa sposoby odpowiedniego suszenia drewna przeznaczonego do produkcji opakowań. Ze szczegółami zapisu standardu ISPM można swobodnie zapoznać się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Przestrzeganie standardu jest niezwykle ważne, gdyż paczki nie spełniające odpowiednich wymagań wysyłane na terenie Unii Europejskiej wrócą do nadawcy. Polscy producenci opakowań ISPM za akceptacją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa rejestrowani są przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Aby znaleźć się w powyższym rejestrze należy pomyślnie przejść audyt przeprowadzany przez ekspertów instytutu. Jeśli wynik audytu jest pozytywny dany producent otrzymuje indywidualny numer, którego używanie jest konieczne do znakowania zapakowanych przez siebie produktów. Jakie zatem są najczęściej stosowane materiały do pakowania w standardzie ISPM? Zgodnie z obowiązującą normą najczęściej produkty pakowane są w drewniane skrzynie i palety.

Co konkretnie określa norma ISPM?

Główną celowością powstania normy ISPM jest szczegółowe określenie sposobu w jaki powinno być obrabiane drewno przeznaczone do produkcji opakowań. Chodzi tu przede wszystkim o likwidacje wszystkich organizmów żywych bytujących w drewnie. Dlaczego to aż tak ważne? Otóż dlatego, że przeniesienie tych organizmów do innego zakątka geograficznego może być szkodliwe dla lokalnej flory i fauny. Dokument ISPM określa zatem w sposób szczegółowy konkretne typy produktów z drewna, które muszą być poddane obróbce, a także dozwolone metody obróbki i znakowanie produktów.