23 marca 2022

Przepakowywanie towarów w transporcie. Kiedy jest konieczne?

Przepakowywanie to proces związany z ponownym pakowaniem towarów. Często dochodzi do konieczności przepakowania w trakcie procesu transportu określonej grupy ładunków. Jest to konieczne nie tylko wtedy, gdy dojdzie do uszkodzenia opakowań, ale również ze względów logistycznych. O przepakowaniu mówimy również wówczas, gdy istnieje konieczność zmiany opakowań z uwagi na modyfikację oznakowania lub też zastosowanie innego środka transportu.

W jaki sposób przepakowywane są produkty?

W procesie transportu do zmiany opakowań ładunków dochodzi z różnych powodów. Bardzo częstą praktyką jest przepakowywanie towarów z opakowań zbiorczych do opakowań jednostkowych. Przykładowo, sprowadzając towar w opakowaniach zbiorczych z jednego kraju, w kolejnym państwie jest on przepakowywany do opakowań jednostkowych, a następnie trafia do miejsca docelowego. W tym przypadku należy jednak zwrócić uwagę nie tylko na regulacje dotyczące specyfiki czynności, jakie muszą być podjęte w ramach procesu przepakowywania, ale również przepisy prawne dotyczące zastosowania znaków firmowych konkretnych producentów (logo firmowego).

Przepakowywaniem towarów na rzecz danego przedsiębiorstwa najczęściej zajmują się profesjonalne firmy zewnętrzne. Trzeba pamiętać, że niektóre usługi z zakresu przepakowywania wymagają użycia określonych maszyn, co może dodatkowo podnosić koszt danej usługi. Niektóre przedsiębiorstwa dysponują jednak zarówno niezbędnymi sprzętami, jak i zapleczem pracowników, dlatego też proces przepakowania może być zrealizowany we własnym zakresie.

Różne rodzaje opakowań do transportu

Rodzajów opakowań do transportu jest wiele, więc bez większego problemu jesteśmy w stanie zapakować i przepakować różnego rodzaju towary. W transporcie mogą być używane m.in. skrzynie transportowe drewniane, ze sklejki i z OSB, które produkowane są przez firmę Jaremar. Dodatkowo zapewniane są również palety jednorazowe, standardowe i specjalne oraz wiele innych elementów opakowań z drewna.

Drewno to doskonałe tworzywo do produkcji różnorodnych opakowań, wykorzystywanych w różnych dziedzinach przemysłu. Dzięki opakowaniom z drewna możliwe jest bezpieczne, skuteczne i proste pakowanie do transportu lotniczego, morskiego lub lądowego, a także intermodalnego.